Anunț privind combaterea ambroziei!

Primăria Comunei Felnac aduce în atenția cetățenilor faptul că aspectele ce privesc combaterea ambroziei sunt reglementate prin Legea nr.62/2018, privind combaterea buruienii ambroziei, cu modificările și completările ulterioare și prin HG 707/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambroziei.

Conform legislației în vigoare, proprietarii de terenuri, deținătorii de animale pe terenurile altora, precum și constructorii de drumuri și autostrăzi sunt obligați să ia măsuri pentru a preveni și a distruge ambrozia de pe terenurile deținute sau administrate și buruienile invazive conexe.

Obligația este extinsă și la proprietarii de terenuri, administratorii de drumuri publice, de căi ferate, cursurilor de apă, canalelor de irigații și bazinelor piscicole pentru prevenirea și distrugerea ambroziei de pe terenurile adiacente.

În scopul distrugerii buruienii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura periodic acțiuni de instruire a terenurilor în scopul distrugerii ambroziei.

Primăria Comunei Felnac va monitoriza respectarea prevederilor legale, iar pentru nerespectarea acestora, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, se vor aplica amenzi în funcție de responsabilitatea pentru combaterea ambroziei.

Nerespectarea obligațiilor de către proprietarii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administrații publice, concesionari sau administratori de drumuri publice, de apă, canal, autostrăzi și irigații sau de sisteme de irigații și bazinelor piscicole, se sancționează cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice.