Monitorul Oficial Local

                                                                                                                                                                      cf. OUG 57/2019 (Codul Administrativ)

 

I. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

II. REGULAMENTE

III. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

  • Hotărâri ale Consiliului local
  • Registrul hotărârilor Consiliului local
  • Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliului local

IV. DISPOZIȚII ALE PRIMARULUI

V. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

  • Bugete aprobate
  • Situații financiar-contabile
  • Alte documente

IV. ALTE DOCUMENTE (cf. anexe1 art.1, pct.3. a-i)

  • Minute ale ședințelor Consiliului local
  • Procese verbale ale ședințelor Consiliului local
  • Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

 

Font Resize