Monitorul Oficial Local

                                                                                                                                                                      cf. OUG 57/2019 (Codul Administrativ)

 

I. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

II. REGULAMENTE

III. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

  • Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

  • Registrul hotărârilor Consiliului local
  • Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliului local

IV. DISPOZIȚII ALE PRIMARULUI

Dispozițiile primarului 2020

Dispozițiile primarului 2021

V. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

  • Bugete propuse și aprobate

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

 

  • Situații financiar-contabile

Situația financiară la data de 31 decembrie 2019

Situația financiară la data de 31 martie 2021

 

  • Alte documente

VI. ALTE DOCUMENTE (cf. anexe1 art.1, pct.3. a-i)

  • Minute ale ședințelor Consiliului local

Minute ale ședințelor Consiliului Local 2020

  • Procese verbale ale ședințelor Consiliului local
  • Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

 

Font Resize