Monitorul Oficial Local

                                                                                                                                                                      cf. OUG 57/2019 (Codul Administrativ)

 

I. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

II. REGULAMENTE

III. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

  • Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

  • Registrul hotărârilor Consiliului local
  • Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliului local

IV. DISPOZIȚII ALE PRIMARULUI

Dispozițiile primarului 2020

Dispozițiile primarului 2021

Dispozițiile primarului 2022

V. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

  • Bugete propuse și aprobate

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

 

  • Situații financiar-contabile

Situația financiară la data de 31 decembrie 2019

Situația financiară la data de 31 martie 2021

Registrul de evidență a datoriei publice locale

 

  • Alte documente

VI. ALTE DOCUMENTE (cf. anexe1 art.1, pct.3. a-i)

  • Minute ale ședințelor Consiliului local

Minute ale ședințelor Consiliului Local 2020

  • Procese verbale ale ședințelor Consiliului local
  • Proiecte de hotărâri ale Consiliului local