Atribuțiile Consiliului Local

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicată)(actualizată) administraţiei publice locale Atribuţiile consiliului local     ART. 36 (1)Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. (2).Consiliul local exercită următoarele categorii … Citește mai mult