Ioan Malița: „Avem speranțe mari că vom primi finanțarea pentru introducerea rețelei de gaz în comună“

Primăriile Felnac și Zădăreni au primit, săptămâna trecută, o adresă din partea Ministerului Energiei, prin care se solicită câteva clarificări, referitoare la proiectul de introducere a gazului. După cum se știe, încă de la finele anului trecut, cele două administrații din Felnac și Zădăreni au depus un proiect comun, pentru introducerea, respectiv extinderea rețelei de gaz.

„Avem speranțe mari că vom primi finanțarea pentru introducerea gazului metan, după ce am primit această adresă din partea Ministerului Energiei. Este un pas foarte important, pentru că ne arată faptul că suntem eligibili, că suntem în plan pentru obținerea unei finanțări. Acum, urmează să transmitem documentele necesare și nu ne rămâne decât să sperăm că vor veni bani pentru acest obiectiv foarte important pentru comunitatea noastră. Introducerea gazului este una dintre prioritățile mandatului meu, alături de canalizare sau asfaltarea drumurilor din zona industrială, proiecte pe care le-am elaborat în ultimii ani și care așteaptă finanțarea guvernamentală sau europeană“, declară primarul Felnacului, Ioan Malița.

Ce spune adresa ministerului

„Având în vedere faptul că Ministerul Energiei a primit spre analiză din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, proiectul depus de dumneavoastră pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în com. Felnac (satele aparținătoare Felnac și Călugăreni) și com. Zădăreni (satul Bodrogu Nou), jud. Arad în cadrul POIM 2014-2020, aprobat prin Decizia CE C(2020) 4680/07.07.2020, Axa Prioritară (AP) 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific (OS) 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, pentru care Ministerul Eenergiei în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final are obligația emiterii unui punct de vedere care confirmă faptul că proiectul respectă cerințele privind funcționalitatea inteligentă a rețelei de distribuție a gazelor naturale, vă rugăm ca în termen de trei zile lucrătoare să ne comunicați în acest sens:

-Un raport semnat e proiectantul/verificatorul de proiect autorizat, care să certifice faptul că proiectul vizează minim un element specific inteligent prevăzut în cadrul Ghidului Solicitantului, conform cerințelor POIM – Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020, cât și Lista elementelor inteligente regăsite în proiectul dvs.

De asemenea, vă aducem la cunoștință următoarele:

-În cazul în care proiectul vizează înființarea unui nou sistem de distribuție de gaze naturale în cadrul unei unități administrative teritoriale unde nu este concesionat serviciul de distribuție gaze naturale, în conformitate cu prevederile art.1.9 ale ghidului mai sus amintit, prin prezentul ghid se finanțează proiectele de dezvoltare a infrastructurii de distribuție a gazelor naturale necesare pentru realizarea serviciului comunitar de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației, în conformitate cu prevederile legale aplicate“.