Date de contact

ROMANIA JUDETUL ARAD PRIMARIA COMUNEI FELNAC  Comuna Felnac nr. 330, judetul Arad tel.0257-411101,   fax. 0257-411202; e-mail: contact@primaria-felnac.ro e-mail: primariafelnac@yahoo.com Pag.web: www.primaria-felnac.ro Lista conturilor primăriei Felnac pentru plata serviciilor și impozitelor