Hotărârea nr.94 din 19 decembrie 2017

Hotărârea nr.94 din 19 decembrie 2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării procedurilor de achiziție publică vizând proiectul ”Extindere, reabilitare și modernizare Scoala gimnazială cu clasele V-VIII ”Aurel Sebeșan” Comuna Felnac format PDF

Hotărârea nr.93 din 19 decembrie 2017

Hotărârea nr.93 din 19 decembrie 2017 privind trecerea din inventarul patrimoniului public al județului Arad, în patrimoniul privat al comunei Felnac, a unor bunuri de natura mijloacelor fixe aflate în concesiune la Compania de Apă Arad format PDF

Hotărârea nr.92 din 19 decembrie 2017

Hotărârea nr.92 din 19 decembrie 2017 privind amplasarea unei stații de epurare a apelor uzate menajere, fiind obiectiv de interes local, pe terenul cuprins în CF nr.301029, nr. top 301029 și CF 301032, beneficiar fiind Comuna Felnac format PDF

Hotărârea nr.91 din 19 decembrie 2017

Hotărârea nr.91 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea unor măsuri privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Felnac format PDF