Anunț decizie alimentare gaze comuna Felnac

COMUNA FELNAC si COMUNA ZĂDĂRENI, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul – Elaborare SF – Alimentare cu gaze naturale a comunelor Felnac (satele Felnac si Călugareni) si Zădăreni (sat Bodrogu Nou).

          Decizia autorității de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad din Arad, Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediile titularilor din Felnac, nr. 367 si Zădăreni, str. Principală, nr. 28, județul Arad, in zilele de luni până vineri, între orele 8:30 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro

          Observațiile si contestațiile publicului se primesc la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritații competente pentru protecția mediului.