Primăria Felnac va depune un nou proiect pentru introducerea gazului, pe Programul Național „Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat ordinul comun cu Ministerul Energiei privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie de gaze finanțate din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Scopul guvernului este să asigure acest serviciu de bază pentru cetățenii care nu sunt racordați la rețeaua de gaze naturale, respectiv modernizarea infrastructurii existente. Se vor branșa aproximativ 196.000 de familii la rețeaua de gaze. Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Guvernul asigură o finanțare în valoare de 7,5 miliarde de lei pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de gaze naturale.

Programul permite finanțarea înființării de noi sisteme de distribuție de gaze naturale, extinderea acestora, precum și modernizarea, prin transformarea celor existente în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale. Potențialii beneficiari ai Programului vor putea depune solicitările de finanțare în termen de 45 de zile de la data publicării, în Monitorul Oficial, a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței pentru aprobarea Programului „Anghel Saligny”, iar selectarea obiectivelor de investiții se va face conform criteriilor stabilite prin aceleași norme. Ulterior aprobării listelor obiectivelor de investiții, beneficiarii vor trimite eventualele documente suplimentare necesare, iar după încheierea contractelor de finanțare, beneficiarii pot solicita din partea MDLPA decontarea sumelor necesare.