Urbanism

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SE EMITE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR AFERENTE ORGANIZARII EXECUTARII LUCRARILOR, IN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA DEPUNERII DOCUMUNTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CARE CUPRINDE, IN COPIE URMATOARELE DOCUMENTE:

  1. CERTIFICATUL DE URBANISM;
  2. DOVADA, IN COPIE LEGALIZATA, A TITLULUI ASUPRA IMOBILULUI, TEREN SI/SAU CONSTRUCTII, SAU,DUPA CAZ, EXTRASUL DE PLAN CADASTRAL ACTUALIZAT LA ZI SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE ACTUAL LA ZI, IN CAZUL IN CARE LEGEA NU DISPUNE ALTFEL;
  3. DOCUMENTATIA TEHNICA;
  4. AVIZELE SI ACORDURILE STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM;
  5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI;
  6. DOVADA PRIVIND ACHITAREA TAXELOR LEGALE;