Curtea de Conturi obligă Primăria Felnac să recupereze impozitele și taxele neîncasate

Problema taxelor și impozitelor locale a fost una dintre preocupările actualei administrații a comunei Felnac. Încă de la preluarea funcției, primarul Ioan Malița a atras atenția că la nivelul comunei există restanțe mari la plata acestor contribuții la bugetul local, datorii acumulate de ani de zile, fără ca cei din fruntea Primăriei Felnac să se preocupe de recuperarea acestor sume.

Iată că toate aceste nereguli semnalate de Ioan Malița au fost constatate și de către reprezentanții Curții de Conturi, care au efectuat un control la finele anului trecut, la Primăria Felnac, fiind vizată perioada 2014-2016. Conform procesului verbal încheiat de Curtea de Conturi, în urma acestui control, printre cele mai mari probleme semnalate în anii 2014-2016 la nivelul Primăriei Felnac se numără nerecuperarea datoriilor și încasarea slabă a impozitelor și taxelor locale. De altfel, așa cum am spus, primarul Malița a atras atenția public, ori de câte ori a avut ocazia, inclusiv prin intermediul acestui ziar, că există o rată slabă de încasare a taxelor și impozitelor locale, motiv pentru care a și instituit o serie de măsuri pentru recuperarea banilor de la rău-platnici.

Dar haideți să vedem ce au constatat reprezentanții Curții de Conturi, în urma controlului de la finalul anului trecut.

„Organele fiscale din cadrul Primăriei nu au urmărit stabilirea și încasarea impozitului pe clădiri datorat bugetului local de către un număr de 13 contribuabili persoane fizice care au finalizat construcțiile în perioada 2010-2016, pe care nu le–au recepționat și nu le-au declarat în vederea impunerii.

Pentru un număr de 16 agenți economici organul fiscal nu a stabilit, evidențiat, urmărit și încasat venituri din taxa pentru firmă instalată la locul exercitării activității economice, deși nivelul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu local.

În cazul a doi contribuabili persoane juridice care dețin în proprietate clădiri situate pe raza teritorială a comunei, organul fiscal din cadrul Primăriei a stabilit în mod eronat impozitul pe clădiri datorat de aceștia, prin aplicarea unei cote de 1,5 % în loc de 10 % în anul 2015 și a cotei de 1 % față de 5 % în anul 2016 asupra valorii de inventar a clădirilor, în condițiile în care valoarea impozabilă a clădirilor nu a fost actualizată pe baza unui raport de evaluare în ultimii 3 ani anteriori anului de referință 2016.

Organele fiscale nu au acționat în toate cazurile în consens cu prevederile legale, neîndeplinindu-și atribuțiile conferite de cadrul legislativ referitor la activitatea de stabilire, control și colectare a impozitelor și taxelor locale cu accesoriile aferente. Astfel, în anul 2016 nu au fost instituite, succesiv sau concomitent, toate procedurile de executare silită prevăzute de lege, în cazul contribuabililor care nu au achitat integral, la termenele scadente, obligațiile față de bugetul local.

Deși este organizată activitatea de inspecție fiscală, nu au fost întocmite acte de control care să ateste verificarea faptică și documentară a bazelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili persoane juridice a respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată, precum și a accesoriilor aferente acestora, nefiind utilizate niciuna din procedurile de control fiscal prevăzute de lege, respectiv verificarea prin sondaj, verificarea exhaustivă și controlul electronic a acestor contribuabili“, se arată în raportul Curții de Conturi.

„Se poate observa și din raportul Curții de Conturi că în perioada anterioară anului 2016, dar și în prima parte a lui 2016, nu s-au făcut toate demersurile pentru încasarea taxelor și impozitelor locale. Poate vă aduceți aminte că abia în toamna anului 2016 am început să vorbim despre somații, executări silite și alte proceduri legale pe care suntem obligați să le facem, pentru a recupera restanțele la bugetul local. Nu ne place nici nouă că ajungem la astfel de situații, dar vedeți că vin cei de la Curtea de Conturi și ne impută aceste sume neîncasate și ajungem să plătim din propriul buzunar pentru că unii refuză să-și achite obligațiile. Corect e ca toți cetățenii să aibă aceleași drepturi, dar și aceleași obligații. Când asfaltăm o stradă, o asfaltăm pentru toți locuitorii acelei străzi, care și ei ar trebui, cu toții, nu doar o parte, să achite bani la buget, fără de care nu putem face acele lucrări. Știți bine că de la Consiliul Județean Arad nu am primit niciun leu, astfel că toată cofinanțarea proiectelor de asfaltare, reabilitare școli, iluminat, casa de cultură, cade pe umerii noștri. Iar noi avem ca sursă principală în buget taxele și impozitele locale.

De aceea, fac un nou apel la cei care au restanțe, să vină să le achite, pentru că ați văzut, Curtea de Conturi ne cere să recuperăm acele sume prin executări silite, altfel plătim din buzunarul nostru. Pe cei care nu au achitat încă impozitele pentru 2018 îi anunțăm că mai sunt câteva zile în care pot beneficia de reduceri, astfel că îi rog și pe ei să se prezinte până la 1 aprilie la primărie și să plătească taxele. Nu vreau să ajungem la alte somații și pentru acest an, să acumulăm noi și noi datorii la bugetul local“, spune primarul Ioan Malița.