Anunț concurs consilier juridic

Anunt concurs consilier juridic Anexa-1-FORMULAR-DE-INSCRIERE-LA-CONCURS 4. Atributiile postului 3. Conținutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs 2. Condiții de ocupare a unei funcții publice potrivit art 465 din OUG 57 din 2019 cu modificările și completările ulterioare 1. Bibliografie consilier juridic