Hotărârea nr.74 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr.74 din 31 octombrie 2017 privind trecerea imobilului situat în Comuna Felnac nr.396, et.1 ap.2, în suprafață de 63 mp, înscris în CF nr.300034 și TOP nr.253/2/1 al localității Felnac, din proprietatea statului român și aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Felnac, în proprietatea privată a UAT Felnac format PDF