Hotărâri noiembrie 2022

HCL 122 din 8.11.2022 HCL 123 din 8.11.2022 HCL 124 din 8.11.2022 HCL 125 din 11.11.2022 HCL 126 din 11.11.2022 HCL 127 din 11.11.2022 HCL 128 din 11.11.2022 HCL 129 din 11.11.2022 Minuta 8.11.2022 Minuta 11.11.2022 Proces verbal 8 Noiembrie 2022 Proces verbal 11.11.2022 Tabel hotarari 8.11.2022 Tabel hotarari 11.11.2022