Anunț privind combaterea ambroziei!

Primăria Comunei Felnac aduce în atenția cetățenilor faptul că aspectele ce privesc combaterea ambroziei sunt reglementate prin Legea nr.62/2018, privind combaterea buruienii ambroziei, cu modificările și completările ulterioare și prin HG 707/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambroziei. Conform legislației în vigoare, proprietarii de terenuri, deținătorii de animale … Citește mai mult