Hotărârea nr.59 din 30 august 2017

Hotărârea nr.59 din 30 august 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Felnac” precum și a altor măsuri necesare implementării acesteia format PDF