Hotărârea nr.50 din 28 iulie 2017

Hotărârea nr.50 din 28 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Felnac , care se aplică începând cu data de 1 iulie 2017, în conformitate cu Legea nr.153/2017 format PDF